Siilinjärven Ponnistuksen mäkijaoston visio vuoteen 2025:

 • Siilinjärven Ponnistuksen mäkijaosto järjestää laadukasta ja monipuolista liikuntaa mäkihypyn ja yhdistetyn lajitoiminnassa urheilijan taitotason huomioiden, ikään katsomatta.
 • Seuran kilpailullinen menestys on kansallista ja kansainvälistä tasoa.
 • Jokainen mukana oleva harrastaja ja urheilija saa laadukasta ja tasapuolista ohjausta ja valmennusta. Toiminta on liikunnallisesti monipuolista ja innostaa kaikkia seuran toiminnassa mukana olevia omaehtoiseen liikuntaan ja terveellisiin elämäntapoihin.
 • Seuran harrastajamäärän kasvattaminen 50 henkilöön vuoteen  2025 mennessä.
 • Valmennusresurssien vakiinnuttainen ja valmennusosaamisen kehittäminen monipuolisemmaksi, yhteistyössä muiden jaostojen ja muiden yhteistyöseurojen kanssa.

Eettiset linjaukset:

 • Kaikki lapset, nuoret ja aikuiset ovat tervetulleita harrastuksen pariin.
 • Jokainen toiminnassa mukana oleva saa ohjausta omalla taitotasollaan (jako tasoryhmiin).
 • Seuran toiminta on päihteetöntä ja terveellisiä elämäntapoja korostava.
 • Kaikilla valmentajilla ja seuratoimijoilla on mahdollisuus koulutukseen.

Seuratoiminnan tavoitteet:

 • Urheilulliset tavoitteet
  • Lapset ja nuoret saavat hyvät liikunnalliset perustaidot
  • Mäkihypyn ja yhdistetyn lajitekniikat opitaan oikein
  • Lasten, nuorten ja aikuisten omaehtoinen liikunta lisääntyy
  • Seurassa on mahdollisuus edetä lajin huipulle saakka
 • Kasvatukselliset tavoitteet
  • Hyvät käytöstavat:
   • tervehtiminen, toisten huomiointi ja kiittäminen.
   • leiri ja kisamatkoilla hyvät käytöstavat, esim. ruokailutilanteissa, majoitus- ja harjoituspaikoissa
   • harjoituksissa keskittyminen harjoitteluun, ohjeiden kuunteluun, toisten huomioiminen ja kunnioittaminen.
   • kaikilla seuran aikuisilla on oikeus puuttua huonoihin käytöstapoihin ja ohjata hyvään käytökseen
   • pelisääntökeskustelut käydään vuosittain, joissa sovitaan myös miten toimitaan jos sovittuja tapoja/sääntöjä ei noudateta
 • Viihtymiseen ja ilmapiiriin liittyvät tavoitteet
  • Hyvä yhteishenki
  • Harjoituksiin on mukava tulla
  • Kaikki huomioidaan
  • Kukaan ei ole toista tärkeämpi
  • Huoltajien osallistaminen seuratoimintaan
 • Taloudelliset tavoitteet
  • Harrastusmaksu ei nouse liian kalliiksi ja on hinta- laatusuhteessa toimintaan nähden
  • Jaostolla on riittävä määrä lainavarusteita
  • Vapaaehtoisten innostaminen ja sitouttaminen seuratoimintaan
  • Saadaan uusia yhteistyökumppaneita