Voimistelujaoston yhteystiedot

siipo.voimistelu@gmail.com

Jaana Niskanen 044 355 8723
jaana_halonen@hotmail.com

Rahastonhoitaja/ laskutus asiat:

Hinni Halonen 040 550 4567
hinni.halonen@gmail.com

Voimistelujaoston tilinumero: FI76 4786 1020 0265 22

Linkki sähköiseen ilmoittautumis järjestelmään: 
https://www.jasentieto.fi/public/Login.aspx?sid=372